Yeni başvuru şartları:

- Genel not ortalaması en az 3.00 olan,
- Lisans öğrenimlerine güz döneminde başlayanlar, öğrenimlerinin altıncı yarıyılının başında olan,
- Lisans öğrenimlerine bahar döneminde başlayanlar, öğrenimlerinin yedinci yarıyılının başında olan,
öğrenciler başvuruda bulunabilir.

Başvuru için tıklayınız.