1. Lisans öğrenimlerine güz döneminde başlayanlardan öğrenimlerinin altıncı yarıyılının başında olan veya lisans öğrenimlerine bahar döneminde başlayanlardan öğrenimlerinin yedinci yarıyılının başında olan öğrenciler,

2. Anadal genel not ortalamasının en az 3.00 olması,

3. Kayıtlı olunan lisans programı için belirlenmiş yüksek lisans programlarından birini seçmek,

4. Seçilen program için niyet mektubu hazırlamak,

(Başvuruda bulunan öğrenci, lisans mezuniyeti sonrasında, yüksek lisansa kesin kayıt yaptırırken gereken ALES puanı ve yabancı dil koşullarını en geç lisans mezuniyeti itibari ile sağlamayı kabul eder. Aksi takdirde, yüksek lisans eğitimine başlayamaz.)