Program Süreci

Senato Esasları Madde 19: (Değişik: Üniversite Senatosu 13/02/2023 - 825) Öğrencinin lisans mezuniyetinin ardından bütünleşik program kapsamında yüksek lisans öğrenimine devam edebilmesi için aşağıdaki şartları sağlamış olması beklenir:

  • 8 yarıyıl sonunda lisans öğrenimini tamamlamış olması
  • Genel not ortalamasının asgari 3.00 olması
  • 80 iş günü BUS stajını tamamlamış olması
  • En az 2 lisansüstü dersini asgari BB harf notuyla tamamlamış olması
  • ALES Sayısal Puanı (minimum 65). (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Dönüşüm tablosu için tıklayınız. (ALES şartı aranmayan programlar için ALES belgesi istenmez. Bölümlerin listesi için tıklayınız.)
  • Öğrencinin kayıt olduğu yüksek lisans programına kabul için gereken minimum yabancı dil belgesi (İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız.)

Bu koşulları sağlayamayan öğrencinin yüksek lisans programına kaydı, bütünleşik program kapsamında yapılmaz.

 

Program Süreci